Uzman Teknik Endüstriyel Klima Üretim A.Ş.Hizmet Binası İçerisinde ve Dış Mekanda Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Teknik Endüstriyel Klima Üretim A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.

 

İşyeri binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, muhasebe, çalışma alanları, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla ses ve görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Yönetim Departmanı birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Uzman Teknik Endüstriyel Klima Üretim A.Ş.’nin Atatürk Mahallesi, Yeni SanayiSitesi3. Sokak No: 46Lüleburgaz/Kırklareli adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@klimexs.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

İşbu aydınlatma metnini imzalayarak veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Teknik Endüstriyel Klima Üretim A.Ş. ‘nin kişisel verilerinizi aydınlatma metni uyarınca güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla ses ve görüntü kaydı yapılması ile işleyebileceğini kabul etmektesiniz.