Klimexs su soğutma kuleleri ile ısınmış olan su püskürtülerek atık ısı atmosfere verilir ve soğuma...
Mevcut ısıyı bir kaynaktan alarak başka bir kaynağa yönlendiren hava ve su chiller üniteleri, enjeksiyon...
Uygulama Alanları Tekstil Fabrikaları İçerideki yoğun insan ve makinelerden kaynaklanan ısının giderilmesini sağlayacak, binaya sürekli...